Koolmonoxide en ventilatie

Bij koud weer doet iedereen er meestal van alles aan om er warmpjes bij te zitten. Soms met meer gevolgen dan het warmer worden in huis. Elk jaar weer levert het stoppen van kieren en gaten met oude kranten en handdoeken, in combinatie met slecht onderhouden gastoestellen levert dit dodelijke slachtoffers op . Bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas of hout ontstaat koolmonoxide (co) een zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. het co gas is een echte sluipmoordenaar: je ruikt en proeft het niet en voor je het weet ben je bewusteloos.

Geiser
Een geiser moet het aardgas kunnen verbranden. Daar is zuurstof voor nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt er zich koolmonoxide.
Mogelijke indicaties om het gevaar aan te zien komen zijn:

in de geiser zelf is de vlam oranje en hoger dan normaal.

Door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen.

 

Het jaarlijks laten controleren van uw geiser door een erkend installateur is een goede preventie maatregel. Daarnaast moet er voldoende lucht toegevoerd worden. Tegenwoordig zijn er ook zogenaamde gesloten geisers op de markt. Deze apparaten zorgen zelf voor voldoende zuurstof zodat er nooit sprake kan zijn van koolmonoxidevorming.

Centrale verwarming
Voor de centrale verwarmingsketel of een gaskachel in uw huiskamer geldt het zelfde als voor de geiser. Vooral in nieuwbouwwoningen is door de goede isolatie geen natuurlijke ventilatie (kieren en gaten) meer aanwezig. Daarom mogen luchtaanvoer en afvoer nooit worden afgesloten. Ook niet bij een zeer koude winter! Let ook op de centrale afzuiging van de keuken, wc en badkamer. Zorg ervoor dat de afvoer van de geiser op het gasafvoerkanaal is aangesloten en niet op het ventilatiekanaal.

Schoorsteen
Vervuilingdoor nestmateriaal, specie, stenen of slecht kwaliteit van het kanaal kan er toe leiden dat de schoorsteen verstopt raakt. De verbrandgassen van een verstopte schoorsteen stromen rechtstreeks uw kamer in. Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt, moet minstens één keer per jaar geveegd worden. Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en zonodig geveegd. Informatie over aangesloten schoorsteenvegers in uw buurt: Algemene Schoorsteenvegers Patroonsbond, Amsterdam.

Koolmonoxide melder
Bij diverse doe-het-zelf zaken zijn koolmonoxide melders verkrijgbaar. Bij een hoog percentage koolmonoxide laat de melder een luid alarmsignaal horen.

Keuring gasinstallatie
U kunt bij uw energie bedrijf tegen vergoeding een veiligheidsonderzoek laten uitvoeren. Voor alle gastoestellen geldt: jaarlijks onderhoud en controle door een erkend installateur is van groot belang.

Copyright © 2003 Brandweer Nunspeet
Laatst bijgewerkt: 21-02-2008