Koolmonoxide

Koolmonoxide is een kleur-, geur- en smaakloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen als gas, hout, olie, benzine en koolwaterstoffen. Koolmonoxidevergiftiging kan dodelijk zijn.

Oorzaken
Onvolledige verbranding is een gevolg van te weinig zuurstof. Dit is een van de redenen dat koolmonoxidevergiftiging vooral in de wintermaanden voorkomt. Doordat men er graag warmpjes bij wil zitten worden kieren en gaten op alle mogelijke manieren dichtgestopt. Dit, in combinatie met slecht werkende kachels en/of geisers, kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging.

Gevaren
Het gevaar van koolmonoxide is dat het ongemerkt toeslaat. Doordat het niet waar te nemen is met de zintuigen werkt het als een sluipmoordenaar. Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen wordt dan zuurstof.
Als gevolg hiervan neemt het lichaam steeds minder zuurstof op. Bij extreme blootstelling raakt men bewusteloos en falen de hart- en longfunctie. In het ergste geval met hersenbeschadiging en/of overlijden als gevolg.

Symptomen
Vanwege de onopvallendheid van koolmonoxide is waakzaamheid geboden. De eerste symptomen van koolmonoxide zijn te vergelijken met griepverschijnselen; lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid.
Des te groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn wordt. Ook krijgt men last van verwarring, slaperigheid en een versnelde hartslag.

Herkennen
Koolmonoxide kunt u zien aankomen. Mogelijke indicaties hiervoor zijn:

De waakvlam van de geiser is oranje en hoger dan normaal. De vlam in een goed afgestelde geiser is blauw.

Door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen.

Voorkomen
Voorkomen is beter dan genezen. Het jaarlijks laten controleren van een geiser is een goede preventieve maatregel. Daarnaast moet er voldoende lucht toegevoerd worden. Ook het periodiek controleren van schoorstenen verminderd de kans op koolmonoxide.

Copyright 2003 Brandweer Nunspeet
Laatst bijgewerkt: 21-02-2008