Gasflessen en de barbecue

Heerlijk ontspannen in de caravan, tent en bungalow. Steeds meer mensen brengen hun vakantie op deze wijze door. Helaas worden jaarlijks vele vakanties vroegtijdig afgebroken door ongevallen met gasflessen en barbecues.

Installatie in caravan e.d.

Plaats een gasfles nooit los in de caravan of tent. De meeste caravans hebben ook een speciale plaats voor een gasfles. Zorg voor voldoende ventilatieopeningen en plaats geen spullen rondom de gasfles die deze openingen kunnen afsluiten. Zorg dat de fles niet kan omvallen.

Gasapparatuur in caravans e.d.

Deze apparatuur is meestal vast gemonteerd. Let er op dat deze apparatuur is aangesloten met een koper gasleiding. Elk apparaat moet afzonder afgesloten kunnen worden. Het gebruik van slangen is alleen toegestaan als het echt niet anders kan. Laat een gasleiding zo aanleggen dat deze niet beschadigd kan worden
.

Veilig gebruik van gasflessen

Gasflessen moeten altijd rechtop staan, zowel bij gebruik als bij vervoer.

Gebruik altijd een drukregelaar tussen de gasfles en het apparaat.

Gebruik geen slangen die langer zijn dan één meter en let er op dat dit goedgekeurde hogedruk slangen zijn.

Vernieuw de slangen om de twee jaar.

Kom nooit met een vlam of brandende sigaret bij de gasfles.

Fleskranen altijd met de hand openen en sluiten, nooit gereedschap gebruiken.

Zet het gastoestel bij gebruik in een tent niet te dicht bij het tentdoek en gebruik bij het koken een metalen spatscherm.

Gastoestel niet in gebruik? Sluit dan de gaskraan.

Laat een gasfles nooit vullen met autogas vullen (LPG). Dit is levensgevaarlijk en verboden.

Gasflessen altijd buiten de caravan verwisselen en niet roken tijdens het verwisselen.

Bewaar gasflessen op een koele goed geventileerde plaats.

Lees voor het gebruik van wegwerpgastankjes de gebruiksaanwijzing. Gebruik ook géén tankjes die ouder zijn dan 3 jaar.

Veilig barbecuen

Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver gelopen kan worden.

Scherm de barbecue af met een windscherm. Vooral in de buurt van tenten kunnen vonken brand veroorzaken.

Sluit tijdens het barbecuen de deuren en ramen van de caravan.

Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue.

Gebruik uitsluitend houtskool of briketten als brandstof. Briketten zijn veiliger omdat deze geen vonken veroorzaken.

Gebruik bij het aanmaken van de barbecue speciale aanmaakblokjes of vloeistof. Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus.

Houd altijd een brandblusser of emmer water bij de hand.

Dek een nog brandende barbecue na gebruik af met zand en ga nooit met een brandende barbecue lopen.

 

Copyright © 2003 Brandweer Nunspeet
Laatst bijgewerkt: 21-02-2008