Geef brand geen kans met een vluchtplan

Brand in huis.. u moet er niet aan denken. Maar als het u overkomt moet u weten wat u te doen staat. Daarom is het maken van een vluchtplan van levensbelang.

In een vluchtplan komen de volgende punten aan bod:

Vluchtroutes

Geef op de plattegrond van uw huis aan wat de snelste en makkelijkste vluchtroutes zijn.

Een goede vluchtroute gaat van boven naar beneden en bijvoorkeur naar de straatzijde van het pand.

De beste plekken om het huis te verlaten zijn de normale uitgangen. Voordeur, achterdeur en ramen op de begane grond.

Combineer de vluchtroute via hoger gelegen verdiepingen, (dak)raam of balkon altijd met vluchtmiddelen, zoals een uitwerpladder.

Verzamelplaats
Spreek af waar u elkaar ontmoet na de vlucht. Kunt u het huis niet meer verlaten, spreek dan af in een vertrek aan de straatzijde van het huis. De kans is groter dat u dan gered wordt.

Taakverdeling

Spreek af wie zich bij brand over welke huisgenoot ontfermt. Vergeet daarbij ook de huisdieren niet.

Bepaal wie de sleutels beheert en wie aanspreekpunt is voor de hulpverleningsdiensten.

Markante punten
Zorg dat ieder gezinslid weet:

Waar de (reserve) sleutels van de woning en garage of schuur zijn.

Waar zich in huis de blusmiddelen bevinden en hoe ze werken.

Waar de hoofdafsluiters van gas, elektra en water zich bevinden.

 

Verstandig vluchten

Breng bij brand direct uw huisgenoten en uzelf in veiligheid volgens het vluchtplan.

Blijf tijdens het vluchten laag bij de grond. Sluit als het kan ramen en deuren achter u

Bel de brandweer. 112

Gebruik geen lift en ga meteen naar de verzamelplaats.

Geef de brandweer informatie en de voordeursleutel.

Tips & Trucs

Hoe eerder een brand ontdekt wordt, hoe beter. Dus als u nog geen rookmelder hebt: koop er vandaag nog een!

Betrek vooral kinderen nadrukkelijk bij uw vluchtplan. Leg ze duidelijk uit wat de bedoeling is en wat er van ze verwacht wordt.

Houd van tijd tot tijd een brandoefening met uw huisgenoten. Zo kunt u controleren of uw vluchtplan klopt.

Maak er een gewoonte van de gebruiksaanwijzing van uw blusmiddelen regelmatig door te nemen.

Copyright 2003 Brandweer Nunspeet
Laatst bijgewerkt: 21-02-2008